მიწოდების პირობები

„თიფოქსი“ გთავაზობთ მიწოდების სერვისს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

თბილისში მიწოდება შესაძლებელია შეკვეთის გაფორმებიდან 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში. რეგიონებში კიმიწოდების ვადა 2-5 სამუშაო დღით განისაზღვრება. პირობები არ ვრცელდება ისეთ პროდუქციაზე, რომელიც ექვემდებარება იმპორტს.

პროდუქტის ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელიც ფლობს მყიდველის პირად მონაცემებს. ნივთის მიღება-ჩაბარების გაფორმება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მყიდველი წარადგენს შეკვეთის უნიკალურ კოდს. 

მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელის მოწერამდე მყიდველი ვალდებულია შეამოწმოს ამანათი და დარწმუნდეს მის მთლიანობაში. 

მიწოდების ღირებულება გამოითვლება ინდივიდუალურად, ტვირთის ფიზიკური პარამეტრებისა და ლოკაციის გათვალისწინებით.

ka_GEქართული