ბეტონის მოსახვეწი აპარატის ცვეთადი ნაწილები

ბეტონის მოსახვეწი აპარატის დისკი

 • OSCAR PD 900: 2.8 mm
 • OSCAR PD 900 PRO 4BL: 3 mm
 • OSCAR PD 700: 2.5 mm
 • OSCAR PD 600:   2  mm

ბეტონის მოსახვეწი აპარატის ფრთები

 • OSCAR PBT 700: 1.8 mm
 • OSCAR PBT 600: 1.5 mm
 • OSCAR PBT 900: 1.8 mm
 • OSCAR PBT:  900 K

აღწერა

ბეტონის მოსახვეწი აპარატის დისკი

 • OSCAR PD 900: 2.8 mm
 • OSCAR PD 900 PRO 4BL: 3 mm
 • OSCAR PD 700: 2.5 mm
 • OSCAR PD 600:   2  mm

ბეტონის მოსახვეწი აპარატის ფრთები

 • OSCAR PBT 700: 1.8 mm
 • OSCAR PBT 600: 1.5 mm
 • OSCAR PBT 900: 1.8 mm
 • OSCAR PBT:  900 K

დამატებითი ინფორმაცია

Tech

Oscar